Blogs

Uzņēmumu un personāla atlases vadītājiem ir augoša interese personāla talantu vadībā

Pamatā ir četri faktori, kuri palielina gan biznesa vadītāju, gan personāla atlases speciālistu interesi uzņēmuma darbinieku talantu vadībā. Pirmkārt, minēšu četrus galvenos faktorus, kāpēc biznesa līderiem un vadītājiem ir svarīga personāla talantu vadība:
  1. Latvijai ir jātiecas samazināt bezdarba līmeni, kurš strauji audzis recesijas laikā, kā arī jānodrošina bezdarba līmeņa stabilizācija, saglabājot to iespējami zemākajā līmenī. Par cik globālā ekonomika sāk atlabt, ir vērojams aizvien lielākas pieprasījums pēc augstas kvalitātes darbaspēka. Spējīgākie darba ņēmēji palielinās brīvprātīgo darbinieku mainību uzņēmumos, tiecoties zemākas kvalitātes darbaspēku nomainīt pret augsta līmeņa speciālistiem. Darba tirgū veidosies saspringta situācija, kad galvenais uzsvars tiks likts uz profesionālo iemaņu vajadzību un talantu datu bāzi, lai atrastu pareizo talantu un prasmes. Šāda situācija viennozīmīgi prasa izmaiņas arī personāla atlases jomā. Uzņēmuma personāla atlases departamentiem un personāla atlases kompānijām aizvien vairāk nākas nodalīt specializācijas, kas aptver talantu prasmes konkrētos darbības laukos kā tehnoloģijas, finanses, pārdošana u.tml.
  2. Visi zinām, ka bizness ir fokusēts uz izaugsmi un inovācijām, neaizmirstot par izdevumu kontroli. Latvijā arī vērojams, ka daudziem vietējiem uzņēmējiem ir augoša spriedze, jo Latvijas tirgus ir kļuvis par šauru un ir vēlme izplesties arī starptautiskajā arēnā, piedāvājot pakalpojumus un ražojumus plašākam tirgum. Lai gan iespēju ir daudz, vēl joprojām viens no bremzējošiem faktoriem ir prasmju un talantu trūkums. Nepieciešamība iegūt informāciju un ieskatu talantu un prasmju vērtībai citur pasaulē, lai nospraustu tālākos soļus, varētu būt viens no personāla vadības mērķiem. Personāla atlases kompāniju mērķis būtu sniegt iespēju Latvijas speciālistiem gūt pieredzi un ieskatu prasmju un talantu kultūrā starptautiskā darba vidē, kā arī iespēju robežās dot iespēju īslaicīgai pieredzes uzkrāšanai reālā darba vidē.
  3. Jāteic, ka Latvijā ir nozares, kurās vērojams labs potenciāls vecāka gada gājuma darbaspēkā, taču dažkārt uzkrātā pieredze ir novecojusi attiecībā uz jaunā tirgus prasībām. Pieredze tiek nodota jaunajiem talantiem, taču tā nav pietiekami konkurētspējīga ne jaunā tirgus prasībām, ne tehnoloģiju attīstībai. Uzņēmumu vadītājiem ir jāparedz pēctecības plānošanas risku, atlasot personālu, kurš spēs pielāgoties aizvien prasīgākajam tirgum.
  4. Ir vajadzīga lielāka spēja formāli noteikt, attīstīt un saglabāt rītdienas vadītājus un līderus.
Otrkārt, četri galvenie faktori, kāpēc personāla atlases vadītājiem ir svarīga personāla talantu vadība: 1. Personāla atlases vadītāji vēsturiski ir cilvēku / talantu jautājumu īpašnieki lielāko un mazāko uzņēmumu ietvaros. 2. Ir paaugstināts spiediens no uzņēmuma, lai attaisnotu ieguldījumus visos projektos, pielietotajos rīkos, tostarp ieguldījumiem talantu vadībā. Personāla pārvaldēm ir nepieciešamība sniegt pamatojumus un atskaites par darbaspēka veikumu. 3. Personāla vadītāji un speciālisti vēlas pievienot biznesam vērtību. Gadiem ilgi personāla pārvaldēs strādājošie cilvēki vēlas iegūt vietu pie augstākās vadības kopsapulču galda, taču bieži vien tiem trūkst sistēmas, kuru stādīt priekšā par to, kā visaptverošas cilvēku stratēģijas uzlabotu uzņēmējdarbības sniegumu. 4. Personāla pārvaldes vēlas izzināt, kāds virziens ir labākais, lai pārvaldītu uzņēmuma personāla talantus. Lai nepieciešamības gadījumā precīzi varētu sniegt datus biznesa vadītājiem un struktūrvienību vadītājiem par cilvēkiem, kuri ir nolīgti, kādi ir to talanti, motivācija un ieguldījuma vīzija uzņēmumā.

Autora lapa: www.enjoy24.lv

Pamatā ir četri faktori, kuri palielina gan biznesa vadītāju, gan personāla atlases speciālistu interesi uzņēmuma darbinieku talantu vadībā. Pirmkārt, Latvijai ir jātiecas samazināt bezdarba līmeni, kurš strauji audzis recesijas laikā, kā arī jānodrošina bezdarba līmeņa stabilizācija, saglabājot to iespējami zemākajā līmenī. Otrkārt, ....

<  Atpakaļ

Uzzini pirmais

Piesakieties jaunumu saņemšanai e-pastā:

www.enjoyrecruitment.lv izmanto sīkdatnes (cookies), kas saglabā informāciju par Tavu mājaslapas apmeklējumu. Dati ir anonīmi, tie palīdz mums uzlabot mājaslapas un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Sīkāk par Sīkdatnēm un Privātuma Politiku