Blogs

Publicētas prognozes par darbavietu pieaugumu Eiropā līdz 2025.gadam

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) publicējis informatīvo ziņojumu "Eiropas nevienmērīgā atgriešanās pie darbavietu pieauguma". To iespējams lejupielādēt izvēlētajā valodā (spāņu, vācu, grieķu, angļu, franču, itāļu, poļu un portugāļu) un formātā (PDF vai planšetdatoram un mobilajam telefonam optimizētajā eBook). Ar ziņojuma saturu var iepazīties arī latviešu valodā (http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9098).

Ziņojumā apkopotas prognozes par periodu līdz 2025. gadam, kas atklāj būtiskas atšķirības dalībvalstīs prasmju piedāvājumā un pieprasījumā: nodarbinātības prognozes; tendences nozarēs;  profesiju un kvalifikāciju perspektīvas; darbaspēka tendences.
Tiek prognozēts, ka 2020. gadā  nodarbinātība Eiropas Savienībā (ES) pārsniegs  2008. gada pirmskrīzes līmeni un atbilstoši Cedefop  prognozēm par prasmju piedāvājumu un pieprasījumu  turpinās augt līdz 2025. gadam . Vienlaikus tiek prognozēts, ka ES  darbaspēks nedaudz saruks un novecos, taču būs  labāk kvalificēts, jaunākajai paaudzei kļūstot par  visaugstāk kvalificēto Eiropas vēsturē.  Prasmju pieprasījumu un piedāvājumu turpmākajos  desmit gados visticamāk spēcīgi ietekmēs nākotnes  ekonomiskās (IKP) izaugsmes tempi, 2008. gadā  sākušās ekonomiskās krīzes sekas, kā arī  demogrāfiskās izmaiņas. Reizēm atšķirības starp  dalībvalstīm ir nozīmīgas. Līdz ar to prognozes par  darbavietu pieaugumu starp valstīm, dažādiem  sektoriem un nepieciešamajām profesionālajām  prasmēm būtiski atšķiras.

ES nodarbinātības pieauguma tempi atšķiras.  Piemēram, Beļģijā, Vācijā, Francijā, Austrijā, Somijā,  Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē nodarbinātības  līmenis jau tagad ir augstāks nekā pirms krīzes  iestāšanās 2008. gadā. Tiek paredzēts, ka Itālijā,  Nīderlandē un Slovākijā nodarbinātība sasniegs  pirmskrīzes līmeni 2020. gadā. Savukārt tādās valstīs  kā Čehijā, Grieķijā, Spānijā, Ungārijā, Portugālē,  Rumānijā un Slovēnijā netiek prognozēts, ka  nodarbinātība varētu atgriezties pirmskrīzes līmenī  ātrāk par 2025. gadu.  
Tiek prognozēts, ka nākamo divu gadu laikā tādas  valstis kā Polija, Slovākija, Zviedrija un Apvienotā  Karaliste pieredzēs apmēram 2,5% un lielāku IKP  pieaugumu. Taču nodarbinātības tendences ietekmē ne  tikai IKP izaugsme. Piemēram, neraugoties uz ikgadējo  vismaz 3% izaugsmi līdz 2016. gadam, nodarbinātība  Igaunijā, Latvijā un Lietuvā saglabāsies zem pirmskrīzes  līmeņa, jo sagaidāms ierobežots darbapsēka  piedāvājums. Šī paša iemesla dēļ tiek prognozēts, ka  nodarbinātība Vācijā nokritīsies zem tās šī brīža  augstākā punkta, kaut arī Vācijas prognozētā  ekonomiskā izaugsme ir starp 1% un 2%.

Līdz 2025. gadam ES kopumā jaunas darbavietas būs  biznesa un citu pakalpojumu nozarēs, sadalē un  transportā, kā arī nekomerciālo pakalpojumu  (galvenokārt publiskā sektora) jomā.  Darbavietas turpinās samazināties primārajā sektorā, piemēram, lauksaimniecībā, turpretim  enerģētikā un sadales sektorā varētu pieaugt. Ražošanā  kopumā tiek sagaidīts darbavietu zudums, taču tiek prognozēts, ka nodarbinātība optisko un elektronisko  ierīču, kā arī automašīnu ražošanā pieaugs. Publiskajā  sektorā būs mazāk darbavietu valsts pārvaldē,  savukārt nodarbinātība izglītības, veselības un sociālo  pakalpojumu jomā darbavietu skaits pieaugs.

Prognozēts, ka līdz 2025. gadam lielākā daļa darba  iespēju, apmēram 24%, ES būs speciālistiem (kvalificēts  darbs zinātnē, inženierzinātnēs, veselības aprūpē,  uzņēmējdarbībā un izglītībā) (3. zīmējums). Tām  sekos apmēram 16% strādājošajiem pakalpojumu un  tirdzniecības nozarēs, kā arī apmēram 13% tehniķiem  un atbalsta speciālistiem (profesijas, kur pielieto  konceptus, darbības un regulējumu inženierzinātnēs,  veselības aprūpē, uzņēmējdarbībā un publiskajā  sektorā), kā arī vienkāršās profesijās (darbos, kas  tradicionāli prasījuši zema līmeņa kvalifikāciju vai  vispār tādu neprasa).

Prognozēts, ka līdz 2025. gadam vismaz pusē darba  iespēju būs nepieciešamas augsta līmeņa kvalifikācijas  tādās valstīs kā Beļģijā, Dānijā, Čehijas Republikā,  Francijā, Latvijā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē,  Polijā, Slovēnijā, Slovākijā un Zviedrijā. Sagaidāms, ka  valstīs ar augstu aizvietošanas pieprasījumu, tādās kā  Bulgārijā, Vācijā, Igaunijā, Latvijā un Ungārijā, apmēram  pusē darba iespēju pieprasīs vidēja līmeņa kvalifikācijas.

ES darbspējīgie iedzīvotāji noveco. To pieaugums koncentrējas 55 gadus veco un vecāku  iedzīvotāju vidū, īpaši Vācijā, Igaunijā, Grieķijā,  Spānijā, Latvijā, Lietuvā, Portugālē un Slovēnijā.  Kaut arī ES darbaspēks noveco un sarūk, tas kļūst  aizvien augstāk kvalificēts.
Augsti kvalificēta darbaspēka īpatsvaram vajadzētu  pieaugt no 31,2% 2013. gadā līdz apmēram 38% 2025.  gadā. Strādājošo ar zema līmeņa kvalifikācijām  īpatsvars samazināsies no 21,5% 2013. gadā līdz  līmenim zem 14% 2025. gadā. Augsti kvalificēta  darbaspēka īpatsvars palielināsies visās dalībvalstīs,  izņemot Somiju, kur tiek prognozēts kritums, kā arī  Vāciju un Apvienoto Karalisti, kur prognozēts, ka tas  lielākoties saglabāsies stabils. Tāpat arī prognozēts, ka darbaspēka ar zema  līmeņa kvalifikācijām īpatsvars kritīsies visās dalībvalstīs,  izņemot Igauniju, kur prognozēts pieaugums no 10,9%  2013. gadā līdz apmēram 13% 2025. gadā, un,  iespējams, Rumāniju, kur tas varētu nedaudz pieaugt  no 22% 2013. gadā līdz apmēram 23% 2025. gadā.

Saskaņā ar Cedefop prognozēm līdz 2020. gadam  ES apmēram 46% 30 līdz 34 gadus veciem  iedzīvotājiem būs augsta līmeņa kvalifikācijas, līdz  2020. gadam pārsniedzot noteikto mērķi – 40%.

Prognožu mērķis ir rosināt diskusijas par profesionālo izglītību Eiropas un tās dalībvalstu līmenī: kā tā var un tai vajadzētu piemēroties, lai nodrošinātu darbaspēkam nepieciešamās prasmes to iespēju izmantošanai, ko varētu radīt atgriešanās pie ekonomiskās izaugsmes.

Papildu informācija: http://www.cedefop.europa.eu/en

Piesakies jaunumiem e-pastā!

<  Atpakaļ

Uzzini pirmais

Piesakieties jaunumu saņemšanai e-pastā:

www.enjoyrecruitment.lv izmanto sīkdatnes (cookies), kas saglabā informāciju par Tavu mājaslapas apmeklējumu. Dati ir anonīmi, tie palīdz mums uzlabot mājaslapas un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Sīkāk par Sīkdatnēm un Privātuma Politiku