Blogs

Inovatīvās uzņēmējdarbības jomas varēs saņemt papildu finansiālu atbalstu

Šodien Eiropas Komisija (EK), Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiropas Investīciju fonds (EIF) parakstīja līgumu par jauniem finanšu instrumentiem Eiropas Savienības zinātnes un izpētes programmā “Apvārsnis 2020” (“Horizon 2020”). Līgums tika parakstīts Rīgā notiekošās inovatīvas uzņēmējdarbības konferences "Finanšu instrumenti izpētei, inovācijai un uzņēmējdarbībai 2015" laikā.

EIB un EK atbalsta programma “InnovFin – ES finansējums novatoriem” paredz trīs jaunu Eiropas inovatīvo uzņēmumu konkurētspējas celšanai paredzētu finansēšanas instrumentu ieviešanu. Divi no jaunajiem InnovFin produktiem ir radīti, lai atbalstītu inovatīvu nozaru projektus, kuri citkārt būtu uzskatāmi par nerentabliem to pirmskomerciālajā attīstības fāzē. Tā InnovFin Enerģētikas demo projektu instruments ir īpaši inovatīvs risku dalīšanas instruments, kas izstrādāts, lai finansētu industriālo demonstrāciju projektus enerģētikas tehnoloģijām, kuras vēl atrodas pirmskomerciālā attīstības stadijā un bez papildus finanšu resursu piesaistīšanas nebūtu rentablas, kā arī bieži paredz augstus riskus objektu būvniecībā un sākotnējā ekspluatācijas posmā. Jaunā produkta darbības mehānisms paredz izsniegt aizdevumus un kredītu garantijas oriģināliem komerciāla mēroga demonstrāciju projektiem atjaunojamo energoresursu un ūdeņraža degvielas šūnu tehnoloģiju nozarēs, palīdzot šiem projektiem pāriet no sākotnējās demonstrācijas fāzes pie tehnoloģiju komercializācijas un tādējādi veicinot Enerģētikas savienības un Stratēģiskā enerģētikas tehnoloģiju plāna (SET-Plan) izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Otrais produkts ir InnovFin Infekcijas slimību atbalsta mehānisms, kas izveidots, lai sekmētu jaunu zāļu, vakcīnu, kā arī medicīnisko un diagnostikas iekārtu operatīvāku pieejamību cilvēkiem, kuriem tās ir nepieciešamas. Ar šī instrumenta palīdzību EIB atbalstīs infekcijas slimību jomas projektu attīstītājus, kuru izgudrojumi ir veiksmīgi noslēguši pirmsklīnisko attīstīšanas posmu un, vēlams, arī sākotnējo klīniskās attīstības fāzi, bet kuriem ir nepieciešams klīnisks apstiprinājums vai turpmāki klīniskie izmēģinājumi.

Katram no diviem minētajiem atbalsta instrumentiem sākotnēji atvēlēti 100 miljoni eiro. Veiksmīgas īstenošanas gadījumā abu instrumentu darbības paplašināšanai var tikt piešķirts papildu finansējums no programmas “Apvārsnis 2020” budžeta. Šie finanšu atbalsta produkti ir izstrādāti, lai atvieglotu aizdevumu piesaistīšanu attiecīgo nozaru projektiem ar augstāku riska faktoru.

Trešais inovatīvais finansēšanas mehānisms, kura darbību nodrošina EIB grupā ietilpstošais Eiropas Investīciju Fonds (EIF), ir InnovFin Mazo un vidējo uzņēmumu riska kapitāla instruments. Tajā uzsvars likts uz riska kapitāla fondiem, kas veic ieguldījumus start-up uzņēmumos, kuri bieži saskaras ar nopietnām grūtībām finansējuma piesaistē un kuriem pirmo investīciju piesaistes brīdī nav komerciālā apgrozījuma. Šim instrumentam sākotnēji piešķirti 430 miljoni eiro, un uz finansējumu varēs pretendēt uzņēmumi no 28 ES valstīm, kā arī no programmas “Apvārsnis 2020” asociētajām valstīm.

Šīs programmas ietvaros EIF tiek paredzēta arī iespēja veikt investīcijas vairāklīmeņu fondos, kuri koncentrējas uz ieguldījumiem inovatīvajās nozarēs, tai skaitā dabaszinātņu, tīras enerģijas un augsto tehnoloģiju jomās. Finanšu starpniekus šīs programmas īstenošanai izvēlēs atklātā konkursā, kuram iespējams pieteikties EIF tīmekļa mājaslapā. EIF šī mehānisma ietvaros plāno veikt investīcijas aptuveni 30 fondos, ar to starpniecību ģenerējot investīcijas start-up uzņēmumos līdz pat 1,6 miljardu eiro apmērā.

Tāpat EIB un EK nolēma palielināt “InnovFin Advisory” piedāvāto konsultatīvo pakalpojumu klāstu, sniedzot inovatīviem projektiem un uzņēmumiem plašāku pieeju EIB finanšu un tehniskajām zināšanām. Līdz ar to vairākām svarīgām inovāciju nozarēm, tādām kā bioekonomika (bio-economy), apļveida ekonomika (circular economy), stratēģiskās enerģētikas tehnoloģijas un svarīgākās industriālās tehnoloģijas (key enabling technologies), tiks nodrošināta pieeja EIB pieredzei un zināšanām, lai turpmākajos gados piesaistītu aizvien lielākus finanšu resursus inovāciju izstrādei un ieviešanai.

Pasākumu galvenie mērķi ir palīdzēt uzņēmumiem izkļūt cauri dažādiem sarežģījumiem finansējuma piesaistes procesā, uzlabot esošos finansējuma sadales mehānismus un, kur nepieciešams, piedāvāt jaunus mehānismus, kas uzlabotu sadarbību starp dažādiem inovāciju vidē iesaistītajiem dalībniekiem. Sadarbojoties ar Eiropas Pētniecības un tehnoloģiju organizāciju asociāciju (EARTO), InnovFin Advisory speciālisti arīdzan plāno pārskatīt patlaban spēkā esošās Pētniecības tehnoloģiju organizāciju vienošanās par finansējuma sadali un ieteikt jaunus, inovatīvus finansēšanas mehānismus, kuri stiprinātu šo organizāciju sadarbību ar industriālajiem partneriem. 

Avots: www.em.gov.lv

Piesakies jaunumiem e-pastā!

<  Atpakaļ

Uzzini pirmais

Piesakieties jaunumu saņemšanai e-pastā:

www.enjoyrecruitment.lv izmanto sīkdatnes (cookies), kas saglabā informāciju par Tavu mājaslapas apmeklējumu. Dati ir anonīmi, tie palīdz mums uzlabot mājaslapas un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Sīkāk par Sīkdatnēm un Privātuma Politiku