Blogs

Daži personāla vērtēšanas kritēriji

Ar nepieciešamību objektīvi novērtēt personālu jāsaskaras teju vai katram vadītājam, lai saprastu, kurš darbinieks ir spējīgāks, kuram ir vērts vai nepieciešams paaugstināt algu, kuram būtu jānodrošina papildu apmācība utt. Ja uzņēmumā ir personāla daļa, uzdevums kļūst vieglāks, īpaši jau tad, ja darbojas atestācijas procedūra, tomēr ne vienmēr praksē tā tas notiek. Vērtēšana var izrādīties gana svarīga arī pašiem darbiniekiem, jo tā ļaus godīgi ieskatīties sevī, lai saprastu, kas labojams savā darbā un attieksmē gan pret uzņēmumu, gan veicamajiem pienākumiem, vai arī liks saprast, ka konkrētā vieta viņam nav īstā un jāmeklē citi "medību lauki".
Turpinājumā par dažiem personāla vērtēšanas kritērijiem, kurus var izmantot vērtēšanas procesā. Šeit tie  minēti piecu baļļu sistēmā. Taču vērtējumam var izvēlēties arī citus kritērijus, kā arī novērtēt katru no tiem citā vērtību skalā, piemēram, no "ļoti labi" līdz "ļoti slikti".
Darba kvalitāte. Šai gadījumā tiek vērtēts tas, vai darbs tiek veikts bez kļūmēm vai arī gadījumā, ja neievērojamas kļūdas ir, tad pats darbinieks tās patstāvīgi ir spējīgs labot.
Vērtējuma skala varētu būt šāda:
5 balles, ja ir regulāri augsta darba kvalitāte, nav nepieciešama kontrole, uz darbinieku var pilnībā paļauties, darbs tiek veikts praktiski bez vadītāja palīdzības.
4 balles, ja kārtība un precizitāte ir augstāka par vēlamo līmeni, kļūdas tiek pielaistas ļoti reti, precīza instrukciju izpilde, nepieciešama minimāla vadītāja palīdzība.
3 balles - darba kvalitāte atbilst noteiktajām prasībām.
2 balles - darbinieks mēdz būt neuzmanīgs un nevērīgs, regulāras kļūdas, nākas kontrolēt veikto darbu.
1 balle atbilst zemam darba kvalitātes līmenim ar regulārām kļūdām, nepieciešama pastāvīga kontrole un labojumi.
Darba apjoms - darbs tiek veikts plānotajā apjomā.
5 balles tiek dotas ļoti enerģiskam darbiniekam, kurš darbu veic bez īpašas piepūles. Tiek padarīts vairāk nekā prasīts.
4 balles saņem tas, kurš strādā ātri. Bieži tiek veikts lielāks darba apjoms.
3 balles - darbs tiek veikts stabili, pēc plāna.
2 balles - darbinieks strādā lēni. Nepieciešama kontrole.
1 balle - strādā lēni, nelietderīgi izmanto darba laiku, nespēj pilnībā veikt darba uzdevumus.
Disciplīnas vērtējumā tiek izsvērts, vai darba laikā darbinieks ir aizņemts tikai ar saviem darba uzdevumiem. Par augstu disciplīnu liecina reti pat attaisnojošu iemeslu darba kavējumi.
5 balles īpaši uzticamam darbiniekam, kurš vienmēr ierodas darbā laicīgi un uz kuru var pilnībā paļauties.
4 balles piešķir uzticamam darbiniekam. Viņš reti attaisnojošu iemeslu dēļ kavē darbu, kā arī vienmēr informē vadību un kolēģus par neparedzētām situācijām.
3 balles, ja gadās darba kavējumi attaisnojošu iemeslu dēļ, bet tie nesagādā ar darbu saistītas problēmas. Par savu neierašanos darbinieks vadību informē savlaicīgi.
2 balles, ja uz padoto nevar paļauties, jo viņš nav punktuāls, turklāt par savu neierašanos darbā informē ar novēlošanos.
1 balle liekama tādam, kurš bieži neierodas darbā vai regulāri kavē. Uz viņu absolūti nav iespējams paļauties, un viņš nekad savlaicīgi neinformē par savu darba kavējumu.
Lojalitātes vērtējums
Lojāls darbinieks, kuram piešķir 5 balles, ļoti labi pārzina organizāciju un ir tai uzticams. Organizācijas intereses viņam ir pirmajā vietā. Viņam ir pozitīva un entuziasma pilna attieksme pret veicamo darbu, kā arī viņš lepojas ar organizāciju, kurā strādā.
4 balles, ja darbiniekam ir pozitīva attieksme pret organizāciju un savu darbu. Viņš neatļaujas nekonstruktīvu kritiku un ir apmierināts ar to, ka strādā konkrētajā organizācijā.
Ar trim ballēm novērtētais ir apmierināts, ka strādā konkrētajā organizācijā un viņš izvairās uzņēmumu vai darba devēju publiski kritizēt.
2 balles ir darbiniekam, ja viņš nejūtas kā kompānijas sastāvdaļa. Viņš dažreiz atļaujas publiski kritizēt kompāniju un tās personālu.
Ar 1 balli novērtē darbinieku, ja viņš īpaši negatīvi attiecas pret kompāniju, publiski kritizē kompāniju un tās personālu.
Ilze Mežniece

<  Atpakaļ

Uzzini pirmais

Piesakieties jaunumu saņemšanai e-pastā:

www.enjoyrecruitment.lv izmanto sīkdatnes (cookies), kas saglabā informāciju par Tavu mājaslapas apmeklējumu. Dati ir anonīmi, tie palīdz mums uzlabot mājaslapas un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Sīkāk par Sīkdatnēm un Privātuma Politiku